Červenec 2007

pa pa ....:)

30. července 2007 v 15:03
ahojte slunicka co obcas zavítáte na muj blog :) tak predem byhc vám chtela oznámit ze odjízdím na dovcu pronekoho dobrá zpráva ze se me konecne zbaví pro nekoho mozná spatná . Mno tet zacínají moje lepsí prázdniny kdy tu moc nebudu takze aby ste se nelekaly vzdy kdyz budu doma nebo budu mít prístup na internet se tu obevý news clánky . Jakoze tam bych prístup mít mela ale ne kazdej den ! No jen aby ste si nemysleli ze sem na vás zapomela . tak se nezlopte
pa .....Angel odlétá do zeme snu ......v mém prípade odjízdí :)

Gothic obrázky 99

30. července 2007 v 12:22

škola očima žáka :)

28. července 2007 v 8:58 Kravinky (Kam to dát ??)
příchod do školy - cesta na popravu škola - věznice
pětka - chléb náš každodenní
vyučování - smlouva s ďáblem
prázdniny - sladká slova svobody
tělocvik - BBC
literatura - nedělní chvilka poesie
dílny - urob si sám
sborovna - sídlo nepřátel
rozhlas-kriminální ústředna VB
uklízečka - dívka na koštěti
školník - mstitel s píšťalkou
šatna - vlčí doupě
tahák - skrytý pramen
volná hodina - sůl nad zlato
dějepis - film pro pamětníky
jídelna - otrávené plyny
za školou - volání divočiny
zdroj:tadysenuditnebudete.blog.cz

nádhera

28. července 2007 v 8:56

Živý odpad ??!!

28. července 2007 v 8:55
tomu hle prý ríkají ziví odpad ......sou to kokoti

zdroj

27. července 2007 v 10:20
pác sem zapomela dát ke kazdému tomu egiptskému znamení zdroj tak ho dávám takhle bokemprotoze se mi to nechce vsechno znovu otevírat atd. tak zdroj je tenhle www.ladymartina.blog.cz
snad jí to nevaíd
pa

Amon - Ra (30. 1. - 1. 3.)

27. července 2007 v 10:18
K nějvýznamějším bohům starověkho Egypta patřil Amon - bůh plodnosti, jeden z hlavních stvořitelů života na zemi. Později se jméno Amon spojilo se jménem slunečního boha Ra.
Staří egypťané věřili, že narodit se v tomto znamení znamená veliké štěstí. A to proto, že život poskytne těmto zrozencům velké příležitosti. Jsou oroginální, nezávislí, plní geniálních myšlenek. Jsou to v podstatě realisté až utopisté, vždy věří v lepší zítřky. Rozhodně by se jim jejich nápady ale neměly vymlouvat, jelikož jsou pozoruhodně paličatí a za svými ideály kráčí, ať to stojí co to stojí. Pověstná je jejich fantazie a nadšení pro věc. V citech jsou velkorysí, někdy možná až příliš. Někdy sice máte pocit, že jim na vás vůbec nezáleží, ale nenechte se zmýlit. Jejich city jsou upřímné, pouze poněkud zdrženlivé. Bývají věrnými, oddanými a spolehlivými přátely.

Mut (2.3. - 3.4.)

27. července 2007 v 10:17
Krásná bohyně Mut byla manželkou boha Amona a je jednou z estarších egyptských bohyň.
Z těchto lidí vyzařuje osobní kouzlo a bystrost, dokážou chápat podstatné v mezilidských vztazích. Jsou obdařeni předvídavostí, intuicí a přitažlivostí. Někdy jsou ale poněkud netrpěliví.
Jsou též praktičtí a dokážou si zorganizovat své úkoly. Vyhovují cizím přáním a vždy přijdou na pomoc. Když se jim něco nelíbí, dokážou vybuchnout, ale to však netrvá dlouho. Jejich smysl pro krásu se pojí s tvůrčím nadáním.Úspěch i peníze jsou pro ně důležité, ale zároveň potřebujou cítit obdiv a uznání.

Eset (4.duben - 6.květen)

27. července 2007 v 10:17
Eset je nejznámější egyptskou bohyní, je pokládána za dárkyni a ochránkyni života. Věrná a oddaná Eset je posilována vroucí láskou ke svému manželovi Osirisovi.
Lidé narozeni v tomto znamení jsou všestranně nadaní a charakterizuje je klidná a trpělivá povaha. Mají v sobě hlubokou sílu a vůli. Jejich kreativita, fantazie a hravost nemají konkurenci. Bývají přizpůsobiví a nebrání se ničemu novému. Rychle se rozhodují a spoléhají spíše více na vlastní dojmy a zkušenosti, než na rady druhých. Většinou jsou to optimisté, ve kterých vždy přežívá naděje. Jsou to přirozeně veselí, vtipní a společenští lidé.

Horus (7.květen - 8.červen)

27. července 2007 v 10:16
Egyptský bůh s ptačí hlavou je synem bohyně nevyčerpatelné štědrosti Isis a boha Osirise.
Lidé narození v jeho znamení vynikají touhou po seberealizaci. Mají vrozenou potřebu uplatnit se. Vyznačují se vynalézavostí, obratností, sílou a vynikající paměťí. Dokážou nahromadit neuvěřitelné množství informací, jsou skvělými řečníky, v diskuzi jim nikdo nestačí. Jejich upovídanost je pověstná. Chcete-li skutečně něco uchovat v tajnosti, raději jim to neříkejte. Jsou roztržití, jejich zájmy se tříští a také postrádají trpělivost. V lásce jsou zato velmi vynalézaví, jsou mistry flirtu.

Geb (9.červen - 12.červenec)

27. července 2007 v 10:16
Tento bůh symbolizuje mateřství, plodnost, úrodnost a sklizeň.
Lidé narození v tomto znamení jsou pravýmiromantiky, žijí ve svých snech o hrdinných princích, krásných a křehkých princeznách a zlýchčarodějnicích, které chtějí překazit jejich společné štěstí. Bytostně touží po harmonickém aklidném životě. Ale jelikož dobře vědí, že sen je pouhým snem, trpí pesimistickou povahou.Jsou spolehliví, zdrženliví, skromní a klidní.Vynikají v umění empatie, druhýmrozumějí, chápou jejich bolesti a starosti jako málokdo.Zrozenci tohoto období jsoupilní, pečliví, při řešení pracovních úkolů potřebují čas na rozmyšlenou, nikdy na něnespěchejte.V lásce jsou milí, citliví, starostlivě láskyplní.

Sechmet (13.7. - 14.8.)

27. července 2007 v 10:15
Bohyně Sechmet je symbolem světla a jasu. Je to lví bohyně, strážkyně pekla a spravedlnosti.
Lidé, narozeni v tomto období, se vyznačují pevnou vůlí, sebevědomím, cílevědomostí a vytrvalostí. O sobě nemají pochybnosti, považují se za nejlepší. Mají silný instinkt. Mají skvělé pozorovací schopnosti, všímají si věcí, o které ostatní vůbec nezavadí.

moe výhra juchu

27. července 2007 v 10:12

Nejsme loutky

26. července 2007 v 11:03

víly proste nádherné

26. července 2007 v 11:03

Thot (15. 8. - 16.9.)

26. července 2007 v 11:02
Tento bůh je patronem všech písařů, léčitelů a kouzelníků. Vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí.
Lidé narozeni v tomto období jsou velmi praktičtí, produktivní, pečliví a přesní lidé. Bývají náladoví, podezřívaví a krajně nedůvěřiví. Na ostatní lidi působí tajemně a hloubavě, skrývají v sobě jakési tajemství o řádu bytí. Zrozenci jsou velmi obětaví a dokážou pomoci, toho ale ostatní často zneužívají. Ve společnosti a v lásce jsou spíše ostýchaví a bázliví. Málokdy dávají najevo své city, které jsou ovšem hluboké a silné.

Seth (17.9. - 20.10.)

26. července 2007 v 10:57
Seth je podle egyptské mytologie bohem války, bouře a pouště.
Lidé narozeni v tomto období touží po harmonii, duševní rovnováze, ale ta se nikdy nedostaví. Neustále je bude trápit úzkost z nesprávné volby. Jsou to nekompromisní bojovníci za pravdu. Díky své vrozené diplomatičnosti jsou skvělými prostředníky mezi znepřátelenými skupinami, v každé situaci dokážou najít kompromisní řešení. V tomto okamžiku se z boha války stává patron smíření.

Osiris (21.10. - 25.11.)

26. července 2007 v 10:53
Osiris byl bůh podsvětí a vegetace.Symbolizoval nevyčerpatelnost přírody.
Nositelé tohoto znamení jsou lidé s velmi bystrým uvažováním, inteligentní, aktivní a zvídaví. Vždy chtějí věcem přijít na kloub za každou cenu. Svými dotazy můžou být dost nepříjemní. Jakmile se někdo pokusí lhát jim, je mu to k ničemu, zrozenec v tomto období lež stejně odhalí. Ale své pocity dokážou mistrně maskovat, takže ostatní někdy ani neví, co si opravdu myslí. Ve svém chování jsou také nevypočitatení. Charakterizuje je příklon ke všemu záhadnému a mystickému.

Hathor (29. 12. – 29. 1.)

25. července 2007 v 9:48
Byla vládkyní žen a patronka zasvěcených, symbolizovala smrt a znovuvzrození.
Nositelé tohoto znamení jsou moudří. Svými myšlenkami a nápady často šokují okolí, které je nechápe.Tito lidé jsou originální za každou cenu, vydělují se ze společnosti a ohrnují nos nad druhými.Chtěli by, aby všechno klapalo podle jejich řádu. Domnívají se, že dospěli k dokonalosti.Jenom je raději nekritizujte, boží dokonalosti se nic nevytýká, boží dokonalost je prostě dána a vy se s ní musíte vyrovnat. Jsou to velmi oddaní, vděční a milující partneři, kteří vás nikdy nenechají padnout do prachu životních cest.

Anubis (26. 11. – 28. 12.)

25. července 2007 v 9:46
Bůh Anubis byl symbolem hranice mezi životem a smrtí.
Lidé narozeni v tomto znamení milují riziko, dobrodružství a hazard. Nestále se vrhají do nových věcí s očima plných úžasu. Tito lidé milují život, ve kterém se něco děje, svět plný vzrušení. Jejich charakteristickým rysem je cílevědomost. V podstatě jsou sobečtí, dělají, co se jim zrovna zlíbí. Chráněnci boha Anubise jsou nezávislí, jedineční a dokážou se nadchnout pro každou hloupost.