Únor 2011

Skillet - Comatose

16. února 2011 v 11:00 | Silmarilli |  Videoklipy
Tak jedna povedená skupina a ta písnička...bomba :)


Genzr a Suchánek- nám se daří

15. února 2011 v 10:31 | Silmarilli |  Kravinky (Kam to dát ??)
Genzr a suchánek...dva ,kteří mi vždycky zvednou náladu :D jako třeba tímhle videem


Týrání zvířat - Chcete se zapojit i vy?

14. února 2011 v 16:58 | Silmarilli
No a když už jsem oprášila moji starší rubriku s tímto podle mě velmi závažným problémem tak jsem nalezla ještě něco omlouvám se za zkopírování zdroj : utulky.estranky.cz

Protože jsem dlouhodobě rozčarovaná ze situace ohledně schvalování zákonů o týrání zvířat a řešení těchto případů, tato stránka by měla sloužit jako podpora nás všech, abychom sjednotili své snahy tuto situaci řešit, a pro vás, kterým toto není lhostejné a máte potřebu něco udělat. Zde najdete dole také návod na to, jak sepsat petici, stížnost a trestní oznámení.
Tyrani jsou  nebezpečím pro společnost, protože mnoho z nich se nespokojí pouze s týráním zvířat, ale přechází na lidi, tato fakta potvrzují mnohé zahraniční studie i např. uznávaná kapacita v ČR - forenzní psycholog PhDr. Netík - viz článek ve Psích kusech z června 2008. Česká republika má ve vyspělém světě smutné prvenství v týrání. Pokud tyrani stále budou od policie a soudů i veřejnosti dostávat signály, že toto jednání je tolerované a hrozí jim naprosto směšné tresty, věřím, že to může urychlit jejich ztrátu zábran přenášet toto své jednání na lidi a jejich společenskou nebezpečnost to ještě zvýší. Přestože by se mohlo zdát, že díky větší medializaci případů trestních oznámení pro podezření na týrání zvířat přibývá, opak je pravdou: za rok 2008 to bylo celkem 39 případů týrání zvířat, za rok 2009 je to pouze 36 případů z celkového počtu 332 829 zjištěných všech trestných činů.
Bohužel drtivá většína případů týrání buď končí zametena pod koberec nebo kolem ní je uspořádána mediální senzace a dále se nic neděje. Případ nikdo nežaluje, je tedy naléhavě potřeba, aby lidé podávali na tyto případy trestní oznámení. Sousedé to často neučiní ze strachu z budoucích problémů, stěžovat si ústně na policii není bráno vážně. Je třeba toto podat osobně a písemně. Pokud i vás oslovily nějaké případy týrání, neváhejte podat trestní oznámení (TO) na neznámého pachatele nebo stížnost, vzory najdete dole na této stránce ke stažení. TO podejte na nejbližší služebně PČR, nevadí, že se případ udál daleko od vás. Oni ho předají k šetření tam, kde se udál. Podrobnosti najdete zde. Případ rovněž zašlete na příslušnou krajskou veterinární správu. Adresář všech krajských veteriárních správ je zde.
Pokud nejste spokojeni s výsledkem šetření, můžete podat stížnost na:
a) obec, pokud je tato provozovatelkou či majitelkou zařízení, kde dochází k týrání (obraťte se na příslušný krajský úřad)
b) Státní veterinární správu, která je nadřízeným orgánem krajských vet. správ
c) ÚKOZ (Ústřední komise na ochranu zvířat při Ministerstvu zemědělství)
c) Okresní ředitelství PČR, dnes Krajské ředitelství, územní pracoviště, oddělení vnitřní kontroly příslušného krajského ředitelství, nebo můžete písemné oznámení adresovat přímo státnímu zástupci
Ráda bych zde zaznamenávala případy týrání zvířat tak, jak byly vyřešeny soudem, případně veterinární správou, abychom mohli doložit to, že zákon je v současné době nedostatečný a je třeba ho doplnit o mnoho dalších změn, kromě těch, které se snaží prosadit v současnosti diskutovaná novela.
Pocit naučené bezmoci, že s estabilishmentem nelze hnout, to je něco, co je zde velkým problémem v myšlení lidí a nelze se v žádném případě divit, když sledujete, co vládním činitelům prochází a čím se zabývají.
Zajímavý je rovněž Akční plán EU k ochraně zvířat, bude mne zajímat, jak se do něj zapojí ČR zde.
Co se týče podávání petic: sice neřeší tuto situaci, je to jen vox populi, že v tom nejsme sami, domnívám se, že kromě ní je potřeba udělat řadu dalších přípravných věcí, které jsou mnohem účinnější a zpracovat mnoho podkladů, na které by tato petice mohla nasedat.
Navrhovala bych tedy takovouto posloupnost řešení:
1) zdokumentovat co nejvíce případů týrání a jejich řešení v čase a výsledky soudních sporů, zde dokumentovat, že
a) právníci trestají dolní hranicí trestu za týrání, je třeba ho tedy zvednout
b) systém veterinárních kontrol a pravomocí těchto kontrol, vč. kontrol útulků jsou nedostatečné, kontroly jsou nahlášeny předem a končí tím, že ten člověk neotevře nebo se na kontrolu předem připraví, chybí tedy paralelní nezávislý státní orgán kontrol. 25.2.2010 jsem žádala Státní veterinární správu (Ing Dubna) o statistiky provedených kontrol zvířat pro týrání, byla jsem odkázána na jejich web, ať se podívám, zda tam něco takového je v rubrice welfare, pochopitelně žádná taková statistika řešených případů týrání, ze kterých by se dalo usuzovat a srovnávat loňský a přeloňský rok tam nebyla. Koncem února 2010 jsem tam našla jen zmínky o kontrolách v roce 2008 zde a o celkových kontrolách zde. Rovněž jsem žádala SVS, aby kontroly útulků požadovaly po provozovatelích statistiky zvířat, která se vrátí k majitelům, která se osvojí, přijmou celkem a jsou čipovaná, rovněž toto bylo vnímáno jako neřešitelný problém a zamítnuto s tím, že veterinární kontrolory nemožno přetěžovat agendou.
2) Dále je třeba prohlubovat medializaci těchto případů směr televize, tisk, rozhlas. v tu dobu bych se pokusila sjednotit a směřovat sem taky veškeré podobné snahy dalších dobrovolníků a obdobné případy zdokumentované ostatními útulkáři a veterináři, oslovím ty, které znám. Zde bude zvláště potřeba supervize právníka. Pokud nějakého znáte nebo jste přímo právník, ochotný se tímto zabývat, prosím, ozvěte se, zatím se nenašel ani jeden právník, kt. by na problematice chtěl dobrovolně spolupracovat.
3) Ráda bych chtěla vytvořit ve spolupráci s právníkem a dalšími dobrovolníky návrh nové novely, kde bychom zapracovali:
a) jednotný systém povinného čipování psů a koček s jednotným centrálním registrem, tak, jako to mají především na Slovensku, podrobně jsem se k tomuto problému + problému řešení situace v útulcích vyjadřovala zde. Některá města a obce přistoupily k povinnému čipování, pokud ovšem veterináři nebudou čipy registrovat nebo lidi osvětovat, aby si čip zaregistrovali sami a kde, budou nadále někteří z nich čipovat již zastaralými čipy Trovan bez mezinárodní předvolby, které mnohé čtečky již nepřečtou, takový přístup je výsměchem snahy řešit situaci toulavých zvířat, takto to probíhá v současnosti (konec února 2010 např. v Chebu, taková služba je drahá i zadarmo).
b) zákaz držení i chovu zvířat lidem, kterým byla zabavena pro týrání,zde bych se především ráda opřela o případy podobného typu, jako byla Štarnovská, Otovická a Kaplická smečka. Zde bych ráda připomněla náklady obcí, které postupují lege artis a platí útulkům útulkovné za takováto zvířata, kdy to může některé menší obce, mající štěstí, že v nich takový člověk sídlí, naprosto zruinovat, neb žádný státní fond toto řešící není. Obce často problematiku těchto lidí neřeší včas, netrestají nezodpovědné majitele, kteří nechají psy toulat, napadat občany, neplatí poplatky a nerespektují zákony.
c) zpřísnění trestů za týrání zvířat, neb dle zkušenosti právníci volí dolní hranici trestu, kterou je většinou pokuta či podmínka.
d) systém veterinárních kontrol, pravomoce, kontroly útulku či nadřízeného státního orgánu se tímto zabývat.
e) + dalších mnoho věcí dle doporučení právníka, odborníků i vás, kteří budete mít podnětné realistické nápady, co by mohlo zákonem projít a je třeba
Pak bych tuto připomínku a žádost k zákonu publikovala, udělala kolem ní nějakou širší publicitu a teprve pak, až vejde ve známost a připadně dle připomínek lidí se dotvoří, bych ještě doplnila petici a s výsledky oslovila vládní činitele a zákonodárce.
Dotvořila jsem návrhy na změnu legislativy a předložila je poslancům, některé mé návrhy byly zapracovány, některé smeteny ze stolu, z některých se stal kompromis. Tyto mé návrhy najdete zde. Bohužel, novela zákona na ochranu zvířat se zastavila v momentě, kdy padla vláda, zákonodárci řeší jiné věci a já mám pocit, že má práce přišla vniveč a čekám na to, až se situace stabilizuje a začnu znovu. 
Pokud máte další návrhy a nápady, zkušenosti, ev. cokoliv jiného, připojte se v diskuzi pod článkem, která se zatím skládá pouze z emocionálních výkřiků jako výsledku pocitu bezmoci.

Testy na zvířatech

13. února 2011 v 16:51 | Silmarilli
Už dlouho tu nic nebylo o týraných zvířatech a díky jedné návštěvnici mého blogu,která tu náhodně nechala odkaz tak vám mužu nabídnout stránku,díky které zaručeně zjistíte co je a není testováno na zvířatech! A abych to už moc neobkecávala tak tady to je www.netestovanonazviřatech.cz

Anorexie

12. února 2011 v 16:48 | Silmarilli
Anorexie (česky nechutenství) je nespecifický příznak v medicíně. Nejedná se o mentální anorexii
Anorexie (odvozené z řeckého "α (ν) -" ((n) -, prefix, který označuje absence) + "όρεξη" (orexe) = chuť k jídlu) je snížení pocit chuti k jídlu.

Anorexie spočívá v naprostém odporu pacienta k jídlu. Dělá se mu špatně nebo se neustále cítí nehladový. Muže to zajít až k podvýživě a k dalším problémům spjaty s hladověním. Anorektici často ani nepoznají, že potřebují přijmout potravu proto je nutné je k jídlu přinutit a také dodávat pitný režim (nejlépe vodu, ale promíchávat s dalšími neutrálními tekutinami, samozřejmě s pitím nepřehánět).

Příčiny anorexie mohou být rozmanité a mohou spočívat ve stavu trávicího systému, v celkovém onemocnění (běžné virózy, tuberkulóza, otravy, selhání ledvin, rube atd.) nebo mohou být vyvolány některými léky

Mezinárodní pruzkum

11. února 2011 v 16:37 | Silmarilli |  Kravinky (Kam to dát ??)
Položili jsme v několika zemích následující otázku:

"Prosím vás, jaký je váš názor na nedostatek jídla v jiných částech světa?"

Výsledek byl katastrofální:

V Africe nikdo nevěděl, co je to "jídlo".

V západní Evropě nikdo nevěděl, co je to "nedostatek".

Ve východní Evropě nikdo nevěděl, co je to "váš názor".

V Jižní Americe nevěděli, co je to "prosím vás".

V USA zase nevěděli, co je to "v jiných částech světa".

A pak dělejte průzkumy ...

Myšlenky

10. února 2011 v 16:33 | Silmarilli |  Kravinky (Kam to dát ??)
Něco pro zasmání :D

ŽENA:
Leží vedle mě, vůbec mne neobejme. ... Dívá se do stropu....
Kdo ví, nad čím přemýšlí. Jsme spolu už dva roky.
Příliš dlouho na to, aby byl nejvyšší čas vymenit mě.
Za mladší.
Přece jen, za ty dva roky jsem dost přibrala.
Zamračil se, to není dobré. Myšlenkami je někde úplně jinde.
Ztrácím ho, už se mnou určitě nechce mít nic společného...


MUŽ:
Moucha na stropě.
Jak to kurva dělá, že nespadne?

životní moudra

9. února 2011 v 16:32 | Silmarilli |  Citáty
*Milostný trojúhelník může existovat jen tehdy, když je jeden úhel tupý.
*Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám.
*Je odsouzeníhodné, když se sportovci opíjejí. Na druhou stranu je dobré a chvályhodné, když opilci sportují.
*Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká.
*Když je vám vaše milovaná nevěrná a vy se chystáte skočit z okna,
uvědomte si, že vám nasadili parohy, a ne křídla
*Dobrá žena buď pije, nebo nalévá.
*I ženatý může být šťastný.Jen se to nesmí dovědět manželka.
*Já jsem vám to říkal(epitaf na hrobě hypochondra).
*Když láska prochází žaludkem, tak kde potom,proboha končí?
*Když muž otevře ženě dveře auta, je nové buď auto,nebo žena.
*Beru svoji ženu všude,ona ale vždycky najde cestu zpátky.
*Bůh miluje ateisty,protože ho neobtěžují svými problémy.
*Nic tak nekrášlí ženu, jako pár koňaků v žaludku muže.
*Pane Bože, přijmi moji manželku s takovou láskou,s jakou Ti ji posílám (Epitaf).
*Při stárnutí se mužům zmenšuje mozek a zvětšuje prostata.
*Smích bez příčiny znamená, že jste buď idiot nebo zlaťoučké děvčátko.

Škola noci 5: Pronásledovaná

8. února 2011 v 16:16 | Silmarilli |  Knížky co sem četla
angelblack.blog.cz
Proroctví se naplnilo, padlý anděl uvězněný po celá tisíciletí v hlubinách země se osvobodil a Zoey Redbirdové a jejím kamarádům nezbývá než utéct ze Školy noci. V podzemních chodbách pod opuštěným nádražím budou v bezpečí před hrůzami, které se odehrávají na povrchu - ale nedostali se jen z jednoho maléru do druhého? Nevyzpytatelná červená mláďata mají svá tajemství, ve tmě se skrývá cosi neviditelného, objevují se další záhadné prorocké básně a Zoey pronásledují podivné, až příliš živé noční můry. Když se však nakonec Zoey ocitne v opravdovém ohrožení života, může za to docela obyčejná žárlivost. Dokáže se budoucí velekněžka postavit pradávnému zlu a vyřešit svoje komplikované vztahy, nebo se do toho jako správná puberťačka jen zamotá ještě víc? Není totiž vůbec jednoduché poznat, kdo je přítel a kdo nepřítel

Hodnocen : *****

Tak tahle upířina mě baví každým dílem čím dál víc ...snad i vás takhle nadchla a pokud jste neměli ještě možnost jí číst tak šup dotoho

Chemie

6. února 2011 v 16:26 | Silmarilli |  Moje Básnicky
Láska je jen hloupá chemie
Co rozbuší i srdce ,které už roky nebije
Zašimrá v žaludku a usměv na tváři naladí
Všechno tě najednou mnohem víc baví

Hlava se ti divoce točí je co na tebe pohlédne
A co teprv když prsty svý , tvými proplete
Najednou zjištuješ,že je to silnější než láska,že slov na to není
Že mnoho skvělích lidí se při tomhle pocitu v blázny se mění

Co ale když najednou všechno je pryč
a štěstí od tvého srdce na dobro ztratí klíč ?


Alexandra Ivyová- V objetí temnoty

5. února 2011 v 16:13 | Silmarilli |  Knížky co sem četla
angelblack
Lady Shay je poslední svého druhu, napůl člověk, napůl Shalott. Její krev je drahocennější než zlato, protože dokáže vyléčit všechny neduhy. Leží na ní však kletba, kvůli které musí sloužit vždy majiteli talismanu, jež jí ovládá. Krutými cestami osudu se dostává do aukční síně, kde si jí kupuje Viper, okouzlující šéf klanu upírů. Shay a Viper se spolu nesetkávají poprvé. Kdysi mu zachránila život a od té doby po ní Viper touží. Jako se svou otrokyní si s ní může nakládat jak chce…

hodnocení : ***

Knížka to není špatná,je napsaná velmi čtivě. Člověk ale musí brát trošku nadled na všechny ty fantasy postavy co se v knížce objevují!


Jednou

2. února 2011 v 20:31 | Silmarilli |  moe vykecávky
Moje Kamarádka na svém blogu zveřejnila docela zajímavý článek. Psala tam o životě a o tom,že všichni všechno zažijeme pouze jednou poprvé.  Že nikdy nic nebude jako dřív protože se to všechno poprvé stane jenom jednou. Je to děsivé. Jednou první pusa,jednou první ozkoušení školy,jednou jít poprvé do školky,jednou poprvé dostat obejmutí vašeho milovaného člověka,jednou poprvé vyzkoušet si co je to radtost a smutek. Je to děsivé. Když se to tak vezme dokola,celý život je děsivý.
Občas mám pocit,že je život spíš za trest než za odměnu a to se tak moc snažím aby byl mou odměnou. No nic raději mě neposlouchejte mám těžké období a snažím se s tím vyrovnat všelijakými zpusoby a díky tomu že nemám čas se tu vypsat tak je to horší. Jak mě chybí pochopení vás. Vás všech mích internetových přátel, se kterými sem se dělila o všechny své strasti a Vy se o ně dělily se mnou....


kdybychom si tak mohly vybrat....

1. února 2011 v 20:22 | Silmarilli |  Kravinky (Kam to dát ??)
Když zavřu oči, chci vidět jen tmu.
Když jdu spát, chci, aby to byla noc beze snů.
Když jdu po ulici, chci potkat jen neznámé tváře.
Když musím přemýšlet, chci čistou hlavu.
Když vidím něco známého, chci, aby to bylo neznámé.
Když mám zažít něco poprvé, chci, aby to bylo jedinečné.
Když se mám dýchat, chci čistý vzduch bez bolesti.
Když mám plakat, chci, aby to mělo smysl.
Ale na tom, co chci přece vůbec nezáleží...zdroj : k-atulka.blog.cz